מילים ומושגים

נדחה

נִדחָה 1. עבר לזמן מאוחר יותר

            2. לא הסכימו לקבל אותו

השורש: ד.ח.ה

דָחָה – 1. העביר לזמן אחר

          2. לא הסכים לקבל

שם הפועל: לִדחוֹת

לפועל לדחות יש שתי משמעויות:

1. לא להסכים, לא להסכים לקבל

   דוגמה: מדינות ערב דחו את הצעת האו"ם.

             הבקשה שלה לחופשה נדחתה על ידי המנהל.

2. לעשות משהו אחר כך

   דוגמה: הוא דוחה הכול לרגע האחרון.

              הוא דוחה את השיעורים למחר.

              הטיול נדחה מהיום לשבוע הבא בגלל הגשם.

 

הערך נדחה נמצא בידיעות:

 25.07.1609.01.1809.01.19, 13.02.20, 11.05.20, 21.05.20, 09.06.20, 25.06.20, 02.07.20, 07.12.20, 22.12.20, 04.02.21, 10.05.21, 08.06.22, 20.12.23, 27.02.24