מילים ומושגים

נאלץ

נֶאֱלַץ – היה מוכרח לעשות את מה שלא רצה לעשות

מישהו אילץ אותו לעשות דבר שלא רצה לעשות

הפועל האקטיבי בבניין פיעל: לְאַלֵץ

שם הפעולה: אִילוּץ

דוגמאות:

בגלל אילוצים שלא תלויים בנו נאלצנו לבטל את התכנית.

הטיול התבטל בגלל אילוצי מזג האוויר.

הוא לא מצא עבודה בעיר שלו. הוא נאלץ לנסוע בכל בוקר שעתיים לעבודה.

הם נאלצו למכור את הבית בגלל חובות לבנק.

 

הערך נאלץ נמצא בידיעות:

 11.6.1719.10.1730.10.17, 08.11.1720.11.1724.11.1709.12.1726.12.1710.01.1823.04.1828.05.18

29.05.1803.06.1806.06.18,

03.01.1915.05.1920.05.1923.07.19, 04.09.19, 04.12.19, 06.01.20, 21.01.20, 17.05.20, 21.07.20 17.09.20, 25.01.21, 25.01.21, 26.01.21, 18.02.21, 08.04.21, 13.05.21, 01.06.21, 21.06.21, 16.12.21, 06.02.22, 27.06.22, 12.07.22, 13.07.22, 10.08.22, 11.02.24, 25.02.24, 03.03.24, 06.03.24, 01.04.24, 10.04.24, 03.05.24