מילים ומושגים

מתקן

מִתקָן – מכשיר או קבוצת מכשירים שמפעילים מכשיר אחר

השורש: ת.ק.ן

שם הפועל בבניין פיעל: לְתַקֵן

שם הפעולה בבניין פיעל: תִיקוּן

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַתקֵין

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַתקָנָה

 

דוגמאות:

ליד בית הספר יש מתקן לאופניים.

בפארק יש מתקן קירור למים.

הטכנאי התקין לנו את הטלוויזיה החדשה.

התקנתי אפליקציה חדשה.

 

הערך מתקן נמצא בידיעות:

22.06.1624.07.1619.01.1715.06.1703.07.1716.07.17

23.01.1813.02.1815.04.1823.07.18, 20.05.20, 14.06.20, 05.07.20, 12.04.21, 17.06.21, 21.06.21, 22.07.21, 19.12.21, 10.07.22, 08.01.24, 26.01.24, 31.01.24