מילים ומושגים

משרה

מִשְׂרָה – ג'וב, תפקיד, עבודה

רבים: מִשְׂרוֹת

דוגמאות:

אמא זה תפקיד במשרה מלאה.

היא עובדת רק בחצי משרה כי יש לה ילדים קטנים.

יש לו משרה בכירה באחד ממשרדי הממשלה.

יש לה משרה טובה. היא מקבלת שכר גבוה.

הוא מקווה לקבל משרה של שר.

 

הערך משרה נמצא בידיעות: 08.03.1803.06.1810.03.1908.04.1901.07.19, 05.12.19, 14.01.20, 05.01.22, 05.02.24, 09.07.24