מילים ומושגים

משק

מֶשֶק – יחידה חקלאית, יחידה כלכלית, כל הייצור של מדינה

רבים: משקים

משק חקלאי

משק בית

עובד משק בית – עוזר או עוזרת

מנהל משק – אחראי על הציוד בחברה

משק המדינה

משק המים

משק אוֹטַרְקִי

 

הערך משק נמצא בידיעות: 01.10.1715.11.1706.11.1827.11.1805.02.1914.02.1907.03.1910.03.1908.04.19, 17.11.19