מילים ומושגים

משלחת

מִשלַחַת דליגציה, קבוצה של אנשים ששולחים אותם למקום מסוים למטרה מסוימת

השורש: ש.ל.ח

שם הפעולה: לִשלוֹחַ

שָלִיחַ – אדם ששולחים אותו למקום מסוים למטרה מסוימת

 

הערך משלחת נמצא בידיעות:

03.08.1603.08.1614.11.1612.02.1719.03.1727.04.1706.07.17, 09.08.1724.08.1707.09.17, 10.09.17, 24.09.17, 31.01.1808.04.18, 12.04.1802.05.1814.05.1814.05.1824.07.1806.08.1824.10.1829.10.1802.11.18, 28.01.19, 03.02.19,

06.03.1928.03.19, 31.03.1919.05.1927.05.1903.06.1916.07.19, 08.08.19, 22.09.19, 29.10.19, 04.12.19, 16.12.19, 19.12.19, 19.01.20, 22.01.20, 23.01.20, 11.02.20, 19.02.20, 26.02.20, 31.08.20, 02.09.20, 17.09.20, 20.10.20, 25.10.20, 24.11.20, 09.02.21, 27.06.21, 21.07.21, 22.07.21, 10.08.21, 04.10.21, 17.02.22, 06.03.22, 22.03.22, 23.03.22, 06.04.22, 28.04.22, 12.07.22, 10.01.24, 11.01.24, 22.01.24, 13.02.24, 13.03.24, 08.04.24, 08.05.24