מילים ומושגים

משך (פועל)

מָשַך – סחב, גרר אחריו, תפס משהו והוציא אותו בכוח מהמקום

הוציא כסף מהבנק

השורש: מ.ש.כ

שם הפועל בבניין קל: לִמְשוֹך

מָשַך תְשׂוּמת לב – כולם הסתכלו עליו

מוֹשֵך – אטרקטיבי

 

הערך משך נמצא בידיעות: 21.10.21