מילים ומושגים

משואה

מַשׂוּאָה  לפיד אש שמדליקים לציון מאורע

מַשִׂיאִים מַשׂוּאָה, מַדְלִיקִים מַשׂוּאָה

בטקס פתיחת יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב"יד ושם" מדליקים שש משואות לזכר ששה מיליון היהודים שנרצחו בשואה.

בטקס פתיחת חגיגות יום העצמאות בהר הרצל מדליקים 12 משואות כמספר שבטי ישראל.

 

הערך משואה נמצא בידיעות:

 23.04.1701.05.1722.01.18, 10.04.1811.04.1805.08.1827.12.1801.05.1902.05.1907.05.1907.05.19, 07.11.19, 19.04.20, 19.04.20, 26.04.20, 28.04.20, 30.04.20, 07.04.21, 08.04.21, 11.04.21, 15.07.21, 01.05.22, 01.05.22, 01.05.22, 03.05.22, 17.06.22, 28.03.24, 05.05.24