מילים ומושגים

משבר

מַשבֵּר – מצב קשה, crisis

השורש: ש.ב.ר

דוגמאות:

יש משבר ביחסים בין הבעל והאישה. הבעל עזב את הבית.

אחרי מות האם היא הייתה במשבר. הפסיכולוג עזר לה לצאת מהמשבר.

יש משבר ביחסים בין טורקיה וישראל.

הוא עובר עכשיו את משבר גיל הארבעים.

 

הערך משבר נמצא בידיעות:

 07.08.1613.10.1616.11.1620.03.1728.06.1712.11.1714.11.1723.11.17,

 27.11.17, 05.02.1811.02.1831.05.1819.06.18, 10.07.1802.08.1821.10.1818.11.1812.12.1817.06.16, 30.10.19, 05.12.19, 10.12.19, 17.03.20, 24.03.20, 26.04.20, 10.05.20, 18.05.20, 26.05.20, 27.05.20, 28.05.20, 24.06.20, 25.06.20, 05.07.20, 07.07.20, 12.07.20, 13.07.20, 15.07.20, 19.07.20, 26.07.20, 29.07.20, 17.09.20, 12.10.20, 27.10.20, 05.11.20, 30.11.20, 29.12.20, 31.12.20, 07.01.21, 12.01.21, 08.02.21, 24.03.21, 05.05.21, 13.06.21, 13.07.21, 25.01.22, 16.02.22, 21.02.22, 22.02.22, 22.03.22, 15.05.22, 19.05.22, 28.06.22, 04.07.22, 25.07.22, 08.08.22, 10.08.22, 02.05.24, 02.06.24