מילים ומושגים

משא

מַשָּא (ז') – משהו כבד

רבים: מַשָׂאוֹת

השורש: נ.ש.א

שם הפועל בבניין קל: לָשֵׂאת

נושאים משא, נושאים בעל או אישה. נושאים עול כבד

מַשָׂאִית – מכונית מַשָׂא

אוניית מַשָׂא, ספינת מַשָׂא

 

הערך משא נמצא בידיעות: 21.08.1705.02.18, 13.07.20