מילים ומושגים

משאב

מַשְאָב – כלל האמצעים העומדים לרשותו של אדם או של ארגון או של חברה

רבים: מַשְאַבִּים

מַשְאַבֵּי אֱנוֹש – כוח האדם הנדרש לביצוע משימה כלשהי, העוסקים בכוח אדם בארגון

 

הערך משאב נמצא בידיעות: 19.03.18