מילים ומושגים

מצפה

מִצפֶּה –  מקום שממנו אפשר להסתכל על משהו רחוק: על הנוף, על הכוכבים

 השורש: צ.פ.ה

 לִצפּוֹת ב...: להסתכל, להַבִּיט

 יישובים רבים נקראים מִצפִּים. לדוגמה: מצפה רמון, מצפה, מצפה היל"ה, מצפה אבי"ב 

 

הערך מצפה נמצא בידיעות: