מילים ומושגים

מפרעה

מִפְרָעָה – סכום כסף הניתן על חשבון חוב, פֵּירָעוֹן חלקי של חוב

לְמַפְרֵעַ – (תואר הפועל) מכאן וּלשעָבר, כגון הֶחלה של חוק חדש על מעשה שהיה בעבר וכדומה (בלועזית: רֶטְרוֹאַקְטִיבִי)

פֵּירָעוֹן – תשלום (של חוב)

השורש: פ.ר.ע

פורעים חוב

מועד פירעון – המועד האחרון שבו אפשר לשלם את החוב.

 

הערך מפרעה נמצא בידיעות: 20.12.23