מילים ומושגים

מפקד

מִפקָד – ספירה של ציבור גדול

            חיילים עומדים בשורות לפני המְפַקֵד. למשל: מִפקַד בוקר

בְמִפקָד – המפַקֵד אומר: הִתפַּקֵד! והאנשים מִתפַּקדִים: 1, 2, 3…

פעם בכמה שנים עורכים בישראל מפקד אוכלוסין. 

 

הערך מפקד נמצא בידיעות: 05.04.22