מילים ומושגים

מערכת החינוך

מַעֲרֶכֶת הַחִינוּך – כל מוסדות החינוך והלימוד במדינה: בתי ספר, גני ילדים,

סמינרים, אולפנים

מַעֲרֶכֶת – סֶט פריטים וגופים שיש להם משהו משותף והם פועלים יחד

למשל:

מערכת החינוך; מערכת הבריאות (כל בתי החולים וקופות החולים); מערכת הביטחון

וגם:

מערכת הדם, מערכת הנשימה, מערכת העיכול

מערכת כלים (צלחות, כוסות) מקרמיקה

מערכת שעות (בבית הספר).

מערכת עיתון (האנשים שכותבים ועורכים את העיתון)

 

הערך מערכת החינוך נמצא בידיעות: 14.11.1630.11.1605.12.1621.12.1624.01.1729.01.1715.03.1720.03.17,

 18.06.1718.07.1703.09.17, 03.09.1706.09.1716.10.1724.12.1725.12.17, 09.01.1821.03.18, 24.05.18,

18.07.1806.11.18, 19.03.20, 25.03.20, 03.06.20