מילים ומושגים

מעמד

מַעֲמָד  –  סטטוס

               כינוס חגיגי שבו נוכחים אנשים רבים ואנשים חשובים

בְּמַעֲמד: בנוכחות אישיות מכובדת, בזמן טקס 

דוגמאות:

יש לו מעמד גבוה בין הקולגות שלו.

התורה ניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני.

הטקס נערך במעמד השיא המדינה.

בחברה ההודית יש מַעֲמָדוֹת.

 

הערך מעמד נמצא בידיעות:

06.06.16,  21.06.16, 01.08.1614.09.1628.09.16,  30.10.1631.10.1608.11.1613.11.16,

15.11.1617.11.1629.11.1604.12.16, 06.12.1612.12.1626.01.1731.01.1707.02.1722.03.1729.03.17

18.04.1722.04.1723.04.1723.04.1701.05.1714.06.1728.09.1729.10.17,

 29.11.1709.12.1715.12.17,

22.12.1726.12.1718.02.1820.02.1807.03.1808.03.1822.05.1828.06.18,

 03.07.18

10.07.1819.07.1823.07.1802.08.1802.08.1803.12.1814.01.1915.01.19,

 22.01.1922.01.1904.02.1927.06.19, 20.11.1905.12.19, 09.12.19, 09.01.20, 20.02.20, 17.03.20, 24.03.20, 09.02.21, 07.04.21, 15.07.21, 04.10.21, 17.11.21, 30.11.21, 21.12.21, 27.01.22, 13.02.22, 28.06.22, 28.06.22, 23.01.24, 23.01.24, 09.03.24, 05.05.24, 12.05.24, 19.05.24