מילים ומושגים

מעודכן

מְעוּדכָּן  –  עַדכָּנִי  –  הפרטים נכונים למצב עד רגע זה (עד+כאן)

השורש: עדכן

שם הפועל בבניין פיעל: לְעַדכֵּן

שם פעולה: עִדכּוּן

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתעַדכֵּן

דוגמאות:

המידע הזה מעודכן עד סוף השנה הקודמת.

המידע הזה ישן. הוא לא עַדכָּני.

אני לא מעודכן בכל הפרטים, אבל אני מבטיח להתעדכן עוד היום.

ברדיו מוסרים עִדכּוּנים 24 שעות ביממה.

אם יהיו פרטים חדשים – נשוב וּנְעַדכֵּן.

עברנו לדירה חדשה. אני צריך לעדכן את הכתובת בתעודת הזהות.

הכתובת לא מעוּדכֶּנֶת. הם לא גרים כאן כבר שנה.

 

הערך מעודכן נמצא בידיעות:

10.06.16, 05.10.1630.10.1616.11.1616.01.1725.01.1719.06.1722.10.1729.10.17,

22.11.1716.01.1804.02.1825.04.1804.05.1808.11.1820.12.1806.01.19

05.02.1902.04.1904.07.19, 30.07.19,

25.09.19, 13.10.19, 12.11.1921.01.20, 09.02.20, 17.03.20, 22.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 15.04.20, 06.07.20, 14.07.20, 13.10.20, 03.11.20, 18.11.20, 19.11.20, 19.11.20, 22.11.20, 30.11.20, 18.01.21, 29.04.21, 28.06.21, 13.07.21, 08.08.21, 31.08.21, 25.11.21, 20.12.21, 27.12.21, 15.01.22, 26.01.22, 02.02.22, 06.03.21, 21.03.22, 22.03.22, 22.03.22, 02.06.22, 13.06.22, 07.07.22, 10.07.22, 19.07.22, 29.07.22, 31.07.22, 14.10.23, 15.10.23, 15.10.23, 15.10.23, 16.10.23, 18.10.23, 21.10.23, 21.10.23, 22.10.23, 23.10.23, 25.10.23, 29.10.23, 29.10.23, 01.11.23, 01.11.23, 01.11.23, 08.11.23, 08.11.23, 09.11.23, 13.11.23, 15.11.23, 23.11.23, 26.11.23, 28.11.23, 29.11.23, 06.12.23, 07.12.23, 16.12.23, 25.12.23, 14.01.24, 21.01.24, 29.01.24, 13.02.24, 19.02.24, 14.03.24, 02.04.24, 03.04.24, 08.04.24, 09.04.24, 10.04.24, 14.04.24, 14.04.24, 15.04.24