מילים ומושגים

מעבר חצייה

מַעֲבַר חֲצִייָה – פסים על הכביש, שעליהם הולכי רגל עוברים מצד אחד לצד השני של הכביש

השורש: ח.צ.ה

שם הפועל: לַחֲצוֹת – לחלק לחצי, לעבור באמצע

שם הפעולה: חֲצִייָה

מַעֲבָר תת קרקעי, מעבר תחתי – מתחת לאדמה

מַעֲבָר עִלִי – מעל לכביש, גשר

 

הערך מעבר חצייה נמצא בידיעות: 22.11.1626.02.1807.03.1820.03.1809.04.1816.04.1829.04.18, 06.05.18,

07.05.1803.06.1808.08.1802.10.1814.01.1904.03.1928.04.19, 28.07.20, 03.08.20, 31.08.20