מילים ומושגים

מסקנה

מַסקָנָה – דבר שלומדים ומבינים אחרי שאתה בודק וחוקר את העובדות

מַסִיקִים מסקנה

בסוף כל מחקר או דו"ח כותבים מסקנות.

מְייַשְּמִים מסקנות – עושים מה שנאמר במסקנות.

 

הערך מסקנה נמצא בידיעות: 27.12.1728.02.1829.04.1822.06.1803.12.18