מילים ומושגים

מנוי

מָנוּי – (על) חָתוּם, שהזמין מראש (ספר, עיתון, כרטיסים לסדרת קונצרטים וכד')

סָפוּר (סביל של מוֹנֶה

כרטיס מנוי: כרטיס לסִדרת מופעים שנרכש בידי אדם בראש העונה להבטיח לו השתתפות בהם

דוגמאות:

אני מנויה על עיתון בעברית ועיתון באנגלית.

הם מנויים על עיתון בצרפתית.

יש לי מנוי לברכה.

 

 

הערך מנוי נמצא בידיעות:

 29.07.22