מילים ומושגים

מנהיג

מַנְהִיג ראש של ציבור גדול,  Leader

השורש: נ.ה.ג

שם הפועל: לְהַנהִיג

שם הפעולה: הַנְהָגָה

 

הערך מנהיג נמצא בידיעות:

14.07.16 14.09.16, 10.11.1627.11.1618.12.16, 15.02.1716.03.1727.03.17

20.04.1725.04.1708.05.1713.06.1728.06.1707.09.1719.09.1729.10.17

29.10.1719.11.1722.11.17,

24.11.1728.11.1706.12.1711.12.1713.12.17, 03.01.1823.01.1830.01.1811.02.1814.02.1820.02.18

06.03.1819.03.1819.03.18, 25.04.1826.04.18, 29.04.1806.05.1813.05.18, 03.06.1810.06.1811.06.18,

12.06.1813.06.1819.06.1826.06.18, 11.07.1812.07.1829.07.1805.08.18, 21.10.1811.11.1815.11.18,

26.11.1812.12.1819.12.1820.12.1823.12.1828.01.1907.02.1913.02.19

21.02.1903.04.1906.06.19,

01.07.1911.07.1915.17.19, 24.07.19, 01.08.19, 04.08.19, 15.09.19, 28.11.19, 03.12.19, 05.12.19, 09.12.19, 10.12.19, 10.12.19, 11.12.19, 12.12.19, 19.01.20, 20.01.20, 23.01.20, 02.02.20, 04.02.20, 17.03.20, 26.05.20, 02.07.20, 06.07.20, 13.07.20, 03.09.20, 17.09.20, 22.09.20, 23.09.20, 12.10.20, 25.10.20, 29.11.20, 31.12.20, 12.01.21, 18.01.21, 20.01.21, 24.01.21, 27.01.21, 18.02.21, 07.04.21, 13.05.21, 18.05.21, 17.06.21, 20.07.21, 01.08.21, 07.10.21, 19.10.21, 24.10.21, 02.11.21, 02.11.21, 03.11.21, 08.11.21, 02.12.21, 12.12.21, 22.12.21, 20.01.22, 25.01.22, 27.01.22, 07.02.22, 14.02.22, 24.02.22, 03.03.21, 03.03.22, 09.03.22, 20.03.22, 25.04.22, 07.06.22, 06.07.22, 11.07.22, 13.07.22, 14.07.22, 17.07.22, 20.07.22, 28.07.22, 04.08.22, 08.08.22, 23.10.23, 27.10.23, 06.11.23, 12.11.23, 12.11.23, 13.11.23, 04.12.23, 25.12.23, 01.01.24, 09.01.24, 10.01.24, 15.01.24, 17.01.24, 20.02.24, 03.03.24, 13.03.24, 01.25.24, 19.05.24, 19.05.2407.07.24