מילים ומושגים

ממוחשב

מְמוּחשָבנמצא במַחשֵב

השורש: מ.ח.ש.ב

שם הפועל: לְמַחשֵב

שם הפעולה: מִחשוּב

דוגמאות:

היום הכול ממוחשב.

הספרייה בקיבוץ עדיין לא ממוחשבת.

יש לנו מידע ממוחשב משנת 2000. עדיין לא מִחשַבנו שנים קודמות.

 

הערך ממוחשב נמצא בידיעות: