ראשי תיבות וקיצורים

מל"ג

מל"ג –  המועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה הגוף המפקח על הקמת אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות חדשות, הרחבת מוסדות להשכלה גבוהה קיימים ואישור תארים, המלצה להכרה במוסדות אקדמיים. פיקוח על הענקת תארים מדעיים, העברת הכספים מהממשלה למוסדות והצעות לקידום חקירה מדעית בנושאים שונים. 

 

הערך מל"ג נמצא בידיעות: 20.12.23