מילים ומושגים

מלאכה

מְלָאכָה עבודה, בעיקר עבודת כפיים 

רבים: מְלָאכוֹת

מְלֶאכֶת יד – עבודת יד (ולא עבודת מכונה)

מְלֶאכֶת קודש 

מְלֶאכֶת מַחשֶבֶת – עבודת אומנות יפה

בית מלָאכָה – מקום שבו עובדים בידיים. למשל: הסנדלר, הנגר

מלָאכוּתִי – לא טבעי

              למשל: לב מלאכותי, דשא מלאכותי, חיוך מלאכותי

 

הערך מלאכה נמצא בידיעות:

19.06.1617.01.1723.01.1804.03.19, 05.08.19, 30.10.19, 31.10.19, 17.12.19, 31.12.19, 17.03.20, 07.11.20, 08.11.20, 06.02.21, 14.06.22, 14.06.22