מילים ומושגים

מיל'

מיל'מִילוּאִים, שֵירוּת מִילוּאִים – אזרחים יוצאי צבא משרתים בצה"ל מספר ימים בשנה לתרגילים ואימונים וכן בזמן מלחמה.

בקיצור כותבים: מיל'

בצה"ל יש:

שֵירוּת חובה – שנתיים לנשים ושלוש שנים לגברים

שֵירוּת קֶבַע – עבודה קבועה בצה"ל

שֵירוּת מִילוּאִים – חיילים שסיימו את שירות החובה משרתים מספר ימים בשנה ובימי מלחמה.

 

הערך מיל' נמצא בידיעות: 04.12.1612.07.0731.07.1730.04.19, 08.12.21