מילים ומושגים

מילואים

מִילוּאִים, שֵירוּת מִילוּאִים אזרחים יוצאי צבא משרתים בצה"ל מספר ימים בשנה לתרגילים ואימונים וכן בזמן מלחמה.

בקיצור כותבים: מיל'

בצה"ל יש:

שֵירוּת חובה – שנתיים לנשים ושלוש שנים לגברים

שֵירוּת קֶבַע – עבודה קבועה בצה"ל

שֵירוּת מִילוּאִים – חיילים שסיימו את שירות החובה משרתים מספר ימים בשנה ובימי מלחמה.

 

הערך מילואים נמצא בידיעות: 

29.11.16, 04.12.1622.03.1704.02.1809.05.1826.07.1811.11.1830.12.1821.05.19,

03.06.19, 04.12.19, 28.06.20, 03.01.21, 11.02.21, 23.05.21, 02.06.21, 28.06.21, 23.02.22, 11.05.22, 13.06.22, 17.06.22, 11.07.22, 20.07.22, 02.11.23, 12.11.23, 21.11.23, 07.12.23, 20.12.23, 20.12.23, 24.12.23, 25.12.23, 09.01.24, 14.01.24, 15.01.24, 24.01.24, 15.02.24, 06.03.24, 15.04.24, 16.06.24, 17.06.24