מילים ומושגים

מיטב

מֵיטָב – הטוב או הטובים ביותר

שם תואר: מֵיטָבִי

ביטויים:

לְמֵיטַב ידיעתי… – על פי מה שידוע לי

עשיתי כְּמֵיטַב יְכָלתי– השתדלתי מאוד

נמצא  בְּמֵיטָבוֹ – במצב הטוב ביותר שהיה בו אי פעם

 

הערך מיטב נמצא בידיעות: 

27.07.1628.07.1613.07.17, 07.08.1704.09.1701.07.19, 09.02.20, 20.01.21, 06.06.22, 18.01.24