מילים ומושגים

מיזם

מֵיזָם –  דבר חדש שמישהו מתחיל לעשות,  פרויקט

רבים: מֵיזָמִים

יוֹזמָה  –  איניציאטיבה,  Initiative

השורש: י.ז.ם

שם הפועל: לִיזוֹם

יָזַם – היה הראשון שֶהִצִיעַ

דוגמאות:

זה מיזם משותף של הממשלה ושל העירייה.

אני יזמתי את הפגישה ביניהם כדי שיחזרו להיות חברים.

פעם רק גברים היו יוזמים קשר רומנטי, היום נשים לוקחות את היוזמה לידיהן.

הוא יזם את הקמת החברה.

זו יוזמה יפה מאוד! כל הכבוד ליוזמים! 

 

הערך מיזם נמצא בידיעות: 01.12.1708.08.1811.02.19, 06.10.19, 10.10.19, 17.11.19, 08.02.20, 19.04.20, 10.11.20, 04.01.21, 22.04.21, 01.11.23, 01.01.24, 06.03.24