מילים ומושגים

מיזג

מִיזֵג – צֵירֵף כמה דברים לדבר אחד

          קֵירֵר ואִווְרֵר את החדר

השורש: מ.ז.ג

שם הפועל: לְמַזֵג

שם הפעולה: מִיזוּג

מכשיר: מַזגָן

שם תואר: מְמוּזָג

דוגמאות:

הם מיזגו את שתי החֲבָרוֹת לחברה אחת. המיזוג הביא מיליון דולר.

האולם מְמוּזָג.

שכרנו רכב באירופה. הבטיחו מכונית ממוּזֶגֶת אבל המַזגָן לא פעל.

 

הערך מיזג נמצא גם בידיעות:

23.02.1605.08.1816.01.1920.02.1917.07.19, 06.09.20, 27.07.22