מילים ומושגים

מטען

מִטְעָן – סחורה או חפצים המועברים באמצעות כלי תעבורה (מכונית, מטוס)

במכונית יש תא מטען

מטוס מטען – מטוס שבו סחורות ולא נוסעים

מטען חבלה, מטען נפץ, מטען צד – חומר נפץ

מטען חשמלי

 

הערך מטען נמצא בידיעות: 16.01.1717.01.1702.04.1712.12.1718.02.1819.02.1814.03.1822.05.18, 25.01.21, 26.01.21, 22.10.21, 21.11.21, 22.06.22