מילים ומושגים

מטעם

מִטַעַם – על פי ההחלטה של

טַעַם – אחד החושים

וגם: סיבה

 

דוגמאות:

הוא נסע לחו"ל מטעם העבודה.

מטעם מי אתה מדבר?

ראש הממשלה שלח לפגישה אנשים מטעמו.

אני לא מוצא טעם להחלטה הזו

 

הערך מטעם נמצא בידיעות: 10.07.16, 25.04.1729.10.1709.12.1721.12.1721.02.1826.02.18,

 29.04.1814.06.1806.08.1803.09.1811.11.1803.12.1808.01.1928.02.1930.04.1913.05.1928.05.1929.05.19