מילים ומושגים

מחק

מָחַק – ניגב, שפשף עד שנעלם, ביטל, הרס

השורש: מ.ח.ק.

שם הפועל: לִמחוֹק

שם הפעולה: מְחִיקָה

שם עצם של מכשיר שמוחק עיפרון: מַחַק

מוחקים לוח.

מוחקים מילה או שורה בטקסט.

מוחקים הקלטה או צילום.

מוחקים זיכרון.

 

הערך מחק נמצא בידיעות: 22.01.17, 29.10.1706.01.18, 08.03.20, 05.07.20