מילים ומושגים

מחקר

מֶחקָר – research

השורש: ח.ק.ר

חָקַר  – בדק, שאל שאלות כדי ללמוד 

 שם הפועל: לַחקוֹר

שם הפעולהחֲקִירָה  

שמות עצם:  מֶחקָר, תַחקִיר

מקצוע: חוקר (במשטרה, באוניברסיטה)

 

דוגמאות:

מֶחקָר:

באוניברסיטה חוקרים את הנושא. זהו מחקר.

החוקר עובד באוניברסיטה.

חקירה:

במשטרה חוקרים את החשוד. זוהי חֲקִירָה.

החוקר עובד במשטרה.

הבן לאמא: תפסיקי לשאול אותי כל יום איפה הייתי. אני לא בחקירת משטרה!

תַחקִיר:

העיתונאי בודק את הנושא לפני שהוא כותב את הכתבה. זהו תחקיר.

בצה"ל חוקרים את המקרה – זהו תַחקִיר.

אחרי כל מקרה עושים בצה"ל תחקיר.

 

הערך מחקר נמצא בידיעות:

14.07.1608.08.16, 19.09.1630.10.1630.10.1630.10.16, 18.12.16, 24.01.1713.03.17, 20.03.1718.04.17, 26.07.1702.08.1714.08.1707.09.1722.10.1723.10.1720.11.1722.12.17,

 27.12.17,

28.01.1804.02.1804.02.1828.02.1829.04.1806.08.1822.11.1825.12.18, 28.03.1914.07.19, 02.09.19, 22.10.19, 17.11.19, 04.02.20, 06.02.20, 17.03.20, 26.04.20, 16.11.20, 04.02.21, 15.02.21, 03.03.21, 22.06.21, 07.12.21, 28.12.21, 03.01.22, 05.01.22, 12.01.22, 09.06.22, 25.10.23, 09.11.23, 09.11.23, 16.11.23, 20.12.23, 19.01.24, 19.02.24, 20.05.24, 23.06.24