מילים ומושגים

מחנה

מַחֲנֶה – Camp

רבים: מַחֲנוֹת

מחנה צבא

מחנה פליטים

בתקופת השואה: מחנה עבודה, מחנה הַשמָדָה, מחנות מוות,

מַחֲנוֹת הָעֲקוּרִים – מחנות שהקימו באירופה לפליטי השואה אחרי מלחמת העולם השנייה

 

הערך מחנה נמצא בידיעות: 05.09.16 23.04.1701.05.1716.07.1717.07.1713.09.1706.01.1828.01.18

29.01.1807.02.1808.04.1814.06.1830.07.1807.10.1816.12.1807.01.1903.02.1913.02.1902.05.1907.05.19,

04.06.1905.06.19, 17.9.19