מילים ומושגים

מחיצה

מְחִיצָה קיר דק המחלק אולם או חדר לשני חלקים

ברחבת כותל המערבי בירושלים יש מחיצה בין אזור הגברים לאזור הנשים

רבים: מְחִיצוֹת

חָצַץ – הפריד בין שני דברים על ידי מחיצה

חוֹצֵץ – בקלסר שמים חוצצים צבעוניים בין נושא לנושא.

דוגמה:

אחרי יומיים של סדנה הוּסְרוּ כל המחיצות בין המשתתפים והם דיברו בפתיחוּת.

 

הערך מחיצה נמצא בידיעות: 29.01.17, 06.10.19