מילים ומושגים

מחיצה

מְחִיצָה –  קיר דק המחלק אולם או חדר לשני חלקים

ברחבת כותל המערבי בירושלים יש מחיצה בין אזור הגברים לאזור הנשים

רבים: מְחִיצוֹת

דוגמה:

אחרי יומיים של סדנה הוּסְרוּ כל המחיצות בין המשתתפים והם דיברו בפתיחוּת.

 

הערך מחיצה נמצא בידיעות: 29.01.17