מילים ומושגים

מחילה

מְחִילָה – סליחה וגם ויתור

השורש: מ.ח.ל

שם הפועל: לִמְחוֹל

מוחלים למישהו על משהו

צירוף: סְלִיחָה ומְחִילָה

במחילה מכבודך…

 

דוגמאות:

היא עזבה אותו. הוא לא מחל לה על כך עד היום.

במחילה מכבודכם, אני מבקש שתכבדו את המקום ולא תדברו בזמן הטקס.

 

הערך מחילה נמצא בידיעות: 13.12.17, 11.12.19