מילים ומושגים

מחיה

מִחְיָה – כל מה שנחוץ לאדם כדי לחיות, המזון המספק כדי לחיות

יוֹקֶר המִחְיָה – רמת המחירים של אוכל, הלבשה וכו' שהאדם זקוק להם כדי לחיות

מֶרְחַב מִחְיָה – השטח שהאדם זקוק לו כדי לחיות

תְחוּם מִחְיָה – המקום הטבעי שגדלים בו בעלי חיים. בו הם מוצאים את האוכל שלהם

 

הערך מחיה נמצא בידיעות: 

31.12.17, 20.06.22