מילים ומושגים

מחווה

מֶחֱווָה – ג'סטה, תנועה קלה שאומרת משהו  

             tribute,  ביטוי של רצון טוב

רבים: מֶחֱווֹת

דוגמאות:

הם ערכו ערב מחווה למשורר ביום הולדתו ה-90.

ישראל עשתה מֶחֱווֹת לפלשתינים בזמן המשא ומתן.

 

הערך מחווה נמצא בידיעות: 20.12.1623.07.1715.01.18, 03.12.19