מילים ומושגים

מופת

מוֹפֵת – דוגמה טובה

            נס, פלא

יצירת מופת – קלאסיקה

דוגמאות:

הוא בעל למופת. היא אישה למופת. הם הורים למופת.

הוא ילד טוב. הוא מתנהג למופת!

החייל קיבל את אות המופת על השתתפותו במלחמה.

התנ"ך הוא יצירת מופת.

 

הערך מופת נמצא בידיעות: 31.10.17, 29.07.19, 10.09.19