מילים ומושגים

מודיעין

מודיעין – INTELLIGENCE  ,INFORMATAIN

השורש: י.ד.ע

שם תואר: מוֹדִיעִינִי (של  INTELLIGENCE)

דוגמאות:

במודיעין קיבלתי מידע על לוח הזמנים של האוטובוסים.

הוא חַייָל בחֵיל המודיעין.

המודיעין הישראלי עובד בשיתוף פעולה עם מודיעין של מדינות אחרות.

זה מידע מודיעיני חשוב!

 

הערך מודיעין נמצא בידיעות: 17.11.1602.04.1720.06.1729.11.1718.12.1718.02.18

22.02.1814.03.1801.05.1819.06.1808.08.1821.10.1804.11.1823.12.1813.01.1915.01.1913.02.19, 24.03.1904.04.19, 07.08.19, 20.05.20, 17.06.20, 25.06.20, 22.11.20, 29.11.20, 30.12.20, 18.03.21, 12.04.21, 27.05.21