פתגמים

מהרסַיִיך ומחריבַיִיך ממך יֵצֵאוּ

המשמעות:

 

האנשים ששייכים למקום, או לקבוצה, הם גורמים את הנזק הגדול ביותר. דווקא אלה שבאים מבפנים יכולים לקלקל ולהרוס.

לַהֲרוֹסלְהַחֲרִיב, destroy

מְהַרְסַיִיך – מי שהורס אותך

מַחְרִיבַיִיך – מי שמחריב אותך

דוגמה:

הפחד שלנו מממלחמות פנימיות גדול יותר מאשר הפחד שלנו מאויבים מבחוץ, מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִיבַיִךְ מִמֵּךְ יֵצֵאוּ.

המקור:

ישעיהו, פרק מ"ט, פסוק 17