מילים ומושגים

מדגם

מִדגָם – בסטטיסטיקה: חלק של דבר שאפשר ללמוד ממנו על הדבר כולו 

שם הפועל בבניין קל: לִדְגוֹם

דוגמאות:

הססטיסטיקאים בוחרים מִדגָם מְייַצֵג של אנשים, שואלים אותם שאלות, ולומדים מה כולם חושבים.

הסקר נערך על מִדגָם מייצג של 500 איש.

התוצאות שהראה המִדגָם שלפני פרסום תוצאות הבחירות היו קרובות מאוד לתוצאות האמיתיות.

הם קיבלו במדגם 5 מנדטים ובמציאות 6.

 

הערך מדגם נמצא בידיעות: 05.03.18, 09.02.20, 03.03.20, 05.04.22, 25.04.22, 18.03.24, 20.05.24