פתגמים

מגדל הפורח באוויר

המשמעות:

דבר שאין לו בסיס במציאות, חֲלום, אילוזיה.

בלשון הדיבור אומרים גם: מגדלים פורחים באוויר.

מִגְדָּל – בניין גבוה

פּוֹרֵחַ –  כאן במשמעות: עף באוויר. בדרך כלל במשמעות: צומח כמו פרח

דוגמה:

התוכניות החדשות של השר הן מגדלים הפורחים באוויר. אין להן שום סיכוי להצליח.

המקור:

סנהדרין קו' ב'