מילים ומושגים

מבוכה

מְבוּכָה – תחושה של בִּלְבּוּל ואי נוחות, בושה קלה

השורש: ב.ו.ך

שם הפועל: לְהָבִיך

שם תואר: מֵבִיך, נָבוֹך

מקרה מֵבִיך, התנהגות מביכה, סיטואציה מביכה

נָבוֹך מִבּוּשָה

 

הערך מבוכה נמצא בידיעות: 09.01.18, 17.09.20, 05.05.21, 01.11.21