מילים ומושגים

לשם

לְשֵם – בשביל

 

דוגמאות:

הוא לא עושה את זה לשם שמים. הוא מקווה להרוויח.

לשם מה קנית עוד זוג נעליים. יש לך כבר אלף זוגות כאלה!!!!

הוא קורא לשם הנאה.

לשם מה באת? אמרתי לך שאני יכולה להסתדר בעצמי.

 

הערך לשם נמצא בידיעות:

15.06.1618.02.1825.02.1811.10.1804.04.19, 09.09.19, 23.02.20, 23.07.20, 03.08.20, 26.07.21, 08.08.21, 13.09.21, 18.01.22, 27.06.22, 03.01.24, 21.02.24