מילים ומושגים

לשכת תעסוקה

לִשכַּת תַעֲסוּקָה  המשרד המטפל במתן עבודה לעובדים

רבים: לִשכוֹת תַעֲסוּקָה

לִשכָּה – משרד

רבים: לְשָכוֹת   סמיכות: לִשְכוֹת-

תַעֲסוּקָה – עבודה

 

הערך לשכת תעסוקה נמצא בידיעות: 21.06.18