מילים ומושגים

לפני הספירה

לִפנֵי הַסְפִירָה  –  לפני הולדת ישו הנוצרי

ההיסטוריונים מחלקים את הספירה של שנות ההיסטוריה לשניים: סופרים את

השנים שלפני הולדת ישו הנוצרי ואת השנים אחרי הולדתו.

השנים שלפני הולדת ישו נקראות: לִפנֵי הַספִירה ובראשי תיבות: לפנה"ס.

וגם: לפסה"נ (לפני ספירת הנוצרים)

השנים שאחרי הולדת ישו נקראות: לַספִירָה, או: לִספִירַת הנוצרים.

 לדוגמה:

בית המקדש הראשון נבנה לפנה"ס ונהרס בשנת 70 לספירה.

 

הערך לפני הספירה נמצא בידיעות: 17.01.15