מילים ומושגים

לעולם

לְעוֹלָם – אף פעם בעתיד

לעולם לא…

אל תגיד לי את זה לעולם.

לא נראה אותו לעולם.

אני מבטיחה: לא אעשה זאת שוב לעולם!

מֵעוֹלָם – אף פעם בעבר

מעולם לא…

מעולם לא למדתי לנגן בפסנתר.

לא פגשתי אותו מעולם.

 

הערך לעולם נמצא בידיעות: 

09.10.1629.01.1714.01.1823.01.1807.03.1802.12.1816.12.1820.05.19, 09.12.19, 22.01.20, 23.01.20, 23.01.20, 23.01.20, 25.01.20, 06.10.21, 30.11.21, 06.12.21, 03.04.22, 14.07.22, 17.07.22, 06.11.23