מילים ומושגים

למעט

לְמַעֵט – חוץ מ…מלבד

 

דוגמה:

כולם הצליחו במבחן למעט דני – דני לא למד ולכן נכשל בבחינה.

כל התלמידים מגיעים בזמן למעט רותי שמגיעה תמיד מאוחר.
אני אוהבת מרקים למעט מרק עגבניות, שאותו אני לא אוהבת.

 

הערך למעט נמצא בידיעות:

15.9.16 ,30.01.1714.05.1811.06.1924.06.19, 13.11.19, 14.11.19, 17.03.20, 23.04.20, 24.04.20, 06.07.20, 08.09.20, 15.09.20, 08.12.20, 24.12.20, 27.12.20, 06.01.21, 25.01.21, 26.01.21, 27.04.21, 18.07.21, 12.08.21, 14.10.21, 28.11.21, 29.11.21, 09.05.22, 23.06.22, 07.02.24, 11.03.24