מילים ומושגים

למעט

לְמַעֵט – חוץ מ…מלבד

 

דוגמה:

כולם הצליחו במבחן למעט דני – דני לא למד ולכן נכשל בבחינה.

כל התלמידים מגיעים בזמן למעט רותי שמגיעה תמיד מאוחר.
אני אוהבת מרקים למעט מרק עגבניות, שאותו אני לא אוהבת.

 

הערך למעט נמצא בידיעות:,15.9.16 ,30.01.1714.05.1811.06.1924.06.19, 13.11.19, 14.11.19, 17.03.20, 23.04.20, 24.04.20, 06.07.20