מילים ומושגים

לוע

לוֹעַ – באנטומיה: פֶּה

לִבְלוֹעַ  – להכניס אוכל או חפץ לתוך הפה  – הלוע וממנו – לגוף

לוע הר געש – הפה של הר געש וולקני. ממנו מתפרץ החומר המגמתי: לבה, גזים וכו'

 

הערך לוע נמצא בידיעות: 28.11.17